Trung tâm bảo hành máy ảnh Fujifilm Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 30, Tòa nhà Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 84-8-3939-0847 Ext:250
Email: ffvn.service@fujifilm.com
Thời gian làm việc: Sáng: 8:00 - 12:00
(Từ thứ 2 đến thứ 6) Chiều: 13:00 - 17:00

Nghỉ thứ 7, Chủ Nhật và ngày Lễ

Camera service center

Address:
​30th floor, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang St, Dist.1, HCMC
Hotline: 84-8-3939-0847 Ext:250
Email: ffvn.service@fujifilm.com
Working Hour: Morning (AM): 8:00 - 12:00
(From Monday to Friday) Afternoon (PM): 13:00 - 17:00

We are not available on Sartuday, Sunday and National holidays.