Trung tâm bảo hành máy ảnh Fujifilm Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 20, Tòa nhà CJ, số 2Bis-4-6 đường Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 84-8-3939-0847 Ext:250
Email: ffvn.service@fujifilm.com
Thời gian làm việc: Sáng: 8:00 - 12:00
(Từ thứ 2 đến thứ 6) Chiều: 13:00 - 17:00

Nghỉ thứ 7, Chủ Nhật và ngày Lễ

Camera service center

Address: Level 20, CJ Building, 2Bis-4-6 Le Thanh Ton street, District 1, HCMC.
Hotline: 84-8-3939-0847 Ext:250
Email: ffvn.service@fujifilm.com
Working Hour: Morning (AM): 8:00 - 12:00
(From Monday to Friday) Afternoon (PM): 13:00 - 17:00

We are not available on Sartuday, Sunday and National holidays.