Hồ sơ công ty

Tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 75 vào năm 2009, Fujifilm được biết đến là công ty xử lý hình ảnh và ảnh chụp lớn nhất thế giới. Chúng tôi cũng đang đổi mới trong ngành thuốc, vật liệu chức năng cao và nhiều ngành công nghệ cao khác.