In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.


THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

“X-T100, KHỞI NGUỒN ĐAM MÊ”

June 23, 2018

Chương trình khuyến mãi (CTKM) “X-T100, KHỞI NGUỒN ĐAM MÊ”

1. Thời gian áp dụng: 23/6//2018 – 23/8/2018 

2. Khu vực áp dụng: Toàn quốc 

3. Nội dung chương trình:

Trong thời gian từ ngày 23/6/2018 đến 23/8/2018 tại các cửa hàng và đại lý chính thức của Fujifilm, khách hàng được tặng dây đeo máy ảnh CUFFdây đeo máy ảnh Leash khi mua máy chụp ảnh FUJIFILM X-T100