Máy Ảnh Mirrorless

FUJIFILM X-series là kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hoài cổ với công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Các dòng máy ảnh của Fujifilm sẽ tiếp tục được mở rộng phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng. Với X-series, tình yêu nhiếp ảnh của bạn sẽ được khơi dậy một lần nữa.

Digital Cameras

News