Hệ thống bảo hành điện tử

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ & KIỂM TRA BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

 

Khi mua các sản phẩm máy ảnh và ống kính của Fujifilm Việt Nam, quí khách hàng sẽ được đại lý hỗ trợ kích hoạt bảo hành điện tử.

 

Cú pháp tin nhắn

Gửi về

Nội dung tin nhắn trả về

Kích hoạt bảo hành (Dành cho Đại Lý)

FF_ tenModel_soSeries_ĐT_tenKH
(ví dụ:

  • Kích hoạt bảo hành máy ảnh X-T1 màu đen:

       FF_ XT1B_123456789_0901234567_DangVanTeo

  • Kích hoạt bảo hành ống kính XF14mm:

       FF_ XF14_123456789_0901234567_DangVanTeo)

8077

Kich hoat bao hanh san pham thanh cong. Ngay het han bao hanh la: <dd/mm/yyyy>. Xem dieu kien bao hanh tai Fujifilm-vietnam.vn hoac LH: 0839390847 EXT 250

Khách hàng kiểm tra thời hạn bảo hành bằng 2 cách:

Cách 1: Xem trên máy tính bằng cách click vào Đây và làm theo hướng dẫn.

Cách 2:  Nhắn tin  theo cú pháp:

 

Cú pháp tin nhắn

Gửi về

Nội dung tin nhắn trả về

Kiểm tra thời hạn bảo hành (Đại Lý và Người Tiêu Dùng)

FF_tenModel_soSeries
(ví dụ:
 kiểm tra hạn bảo hành X-T1 Đen: FF_ XT1B_123456789
kiểm tra hạn bảo hành ống kính 14mm: FF_ XF14_123456789)

8077 

May XT1B - 123456789 co thoi  han bao hanh den ngay <dd/mm/yyyy>. Xem dieu kien bao hanh tai Fujifilm-vietnam.vn hoặc LH: 0839390847