In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.

Hệ Thống Bảo Hành Điện Tử

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Kể từ ngày 01/05/2017, khi mua các sản phẩm máy ảnh và ống kính của Fujifilm Việt Nam, quí khách hàng sẽ tự kích hoạt bảo hành điện tử thông qua tin nhắn SMS hoặc nhờ Đại lý hỗ trợ kích hoạt.

Để đảm bảo quyền lợi của mình, khách hàng vui lòng kích hoạt ngay khi mua sản phẩm hoặc nhờ sự trợ giúp của Đại lý.

Ví dụ:

Khách hàng nhắn tin tự kích hoạt:

Kích hoạt bảo hành máy ảnh X-T1 màu đen, có số series máy là 75A22014, mua hàng tại đại lý Phú Quang, tên khách hàng là Đặng Văn A,số điện thoại khách hàng là 0908xxxxxx:

FF <khoảng trắng> XT1B <khoảng trắng> 75A22014 <khoảng trắng>0908xxxxxx<khoảng trắng>dangvana<khoảng trắng> PQS

Đại lý nhắn tin kích hoạt:

Kích hoạt bảo hành ống kính XF14mm, có số series ống kính là 6AQ15271, mua hàng tại đại lý Digiworld Hà Nội, tên khách hàng là Đặng Văn A:

FF <khoảng trắng> XF14 <khoảng trắng> 6AQ15271 <khoảng trắng> 0908xxxxxx<khoảng trắng> dangvana

Lưu ý: Đại lý vui lòng sử dụng số điện thoại đã đăng kí để kích hoạt giúp khách hàng.

KIỂM TRA THỜI HẠN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Khách hàng kiểm tra thời hạn bảo hành bằng 2 cách:

Cách 1: Xem trên máy tính bằng cách vào đường link http://www.fujifilm-vietnam.com/ProductInfo và làm theo hướng dẫn.

 Cách 2:  Nhắn tin theo cú pháp:

Ví dụ:

Kiểm tra hạn bảo hành máy X-T1 Đen, có số series máy là 75A22014:

FF<khoảng trắng> XT1B<khoảng trắng>75A22014

Kiểm tra hạn bảo hành ống kính XF14mm có số series là 6AQ15271

FF<khoảng trắng>XF14<khoảng trắng>6AQ15271

Mã Đại Lý như sau:


Mã sản phẩm như sau:

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng không tìm thấy mã sản phẩm của mình hoặc cần giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline: 84-8-3939-0847 Ext:250