In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.


Giới thiệu

 

Tại Fujifilm, chúng tôi hoạt động trong nhiều lĩnh vực — từ máy ảnh kỹ thuật số cho đến phim hình ảnh động, từ thiết bị truyền thông máy tính cho đến xử lý hình ảnh y tế — nhằm mang đến cho bạn những sản phẩm tốt hơn, giải quyết các vấn đề khó và bảo vệ môi trường cho hành tinh chúng ta.