In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.

Triết lý công ty

Triết lý công ty — Những giá trị không thay đổi của tập đoàn Fujifilm

Chúng tôi sẽ sử dụng các công nghệ độc quyền hàng đầu để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất, đóng góp cho sự phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ và công nghiệp cũng như cải thiện sức khỏe và bảo vệ môi trường trong xã hội. Mục đích tổng thể của chúng tôi là giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của con người trên toàn thế giới.

Chúng tôi sẽ tạo ra giá trị mới bằng cách tích hợp các công nghệ đặc biệt và hàng đầu cũng như đưa ra các công nghệ độc quyền để tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao nhất, tạo sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng.

Qua những nỗ lực này, chúng tôi sẽ vượt qua các ranh giới “Hình ảnh và thông tin” nhằm nâng cao sự phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ và công nghiệp trong xã hội và tiếp tục cải thiện sức khỏe con người và bảo vệ môi trường.

Triết lý mới của công ty chúng tôi dựa trên sự công nhận rằng nhiệm vụ của chúng tôi, qua các hoạt động bền vững của công ty, là góp phần đáng kể vào công cuộc hiện thực hóa một xã hội trong đó tất cả mọi người trên thế giới có thể làm chủ cuộc sống giàu tinh thần cũng như vật chất với cảm giác hoàn chỉnh và hài lòng.

Tầm nhìn — Ý tưởng của tập đoàn Fujifilm

Dựa trên văn hóa công ty cởi mở, công bằng và minh bạch và các công nghệ độc quyền, hàng đầu, Fujifilm kiên quyết duy trì là công ty hàng đầu bằng cách thực hiện một cách táo bạo các thử thách phát triển sản phẩm mới và tạo ra giá trị mới.

Shigetaka Komori
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

Chúng tôi sẽ tạo ra văn hóa tại nơi làm việc cởi mở, công bằng và minh bạch, cho phép chúng tôi nhận thức được những thực tế khách quan theo cách trung thực và thẳng thắn, đưa ra các quyết định có lý trí và liên tục đảm nhiệm những thử thách với sự can đảm.

Với văn hóa công ty này, chúng tôi sẽ tiếp tục trau dồi các công nghệ độc quyền, hàng đầu của mình và phát triển các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, giành sự tin tưởng của khách hàng và mang lại sự hài lòng để duy trì một công ty hùng mạnh, liên tục tạo ra giá trị mới và thực hiện tinh thần lãnh đạo tiên phong.