In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.

Lĩnh vực kinh doanh

Xử lý hình ảnh

Sản phẩm xử lý hình ảnh và ảnh chụp của chúng tôi có từ phim màu và máy ảnh kỹ thuật số đến thiết bị hoàn thiện ảnh.

Hệ thống y tế

Fujifilm là công ty tiên phong trong công nghệ hình ảnh chẩn đoán kỹ thuật số và đang mở rộng ra các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phòng ngừa và điều trị.

Vật liệu chức năng cao

Vật liệu tiên tiến do Fujifilm phát triển là các thành phần chính của bảng màn hình tinh thể lỏng (LCD) được sử dụng trong máy tính cá nhân và TV.

Thiết bị quang

Nổi tiếng về TV chuyên nghiệp Fujinon và thấu kính máy ảnh chụp hình chuyển động, Fujifilm còn sản xuất thấu kính được sử dụng trong máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại máy ảnh.

Hệ thống đồ họa

Fujifilm sản xuất các khuôn in máy tính hóa, máy quét ảnh, thiết bị và vật liệu xuất bản và in kỹ thuật số khác.

Thiết bị lưu trữ ghi

Từ băng sao lưu dự phòng dữ liệu đến đĩa Blu-ray, Fujifilm là công ty hàng đầu trong thị trường thiết bị lưu trữ ghi.

Sản phẩm công nghiệp

Các sản phẩm công nghiệp của chúng tôi bao gồm mực và đầu máy in phun, hệ thống lưu trữ vi phim và vật liệu cảm quang bán dẫn.