In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.

Tổng quan

Giới thiệu về Công ty Fujifilm

Công ty Fujifilm, có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản, là công ty con sở hữu toàn bộ của Công ty Fujifilm Holdings. Công ty này được thành lập năm 1934 với tư cách là một nhà sản xuất phim ảnh đồ họa với tên gọi Fuji Photo Film Co., Ltd. Theo hướng nghiên cứu và phát triển ban đầu, Fujifilm mang sự sáng tạo không ngừng và các sản phẩm hàng đầu đến cho nhiều ngành, bao gồm xử lý hình ảnh điện tử, thiết bị hoàn thiện ảnh, hệ thống y tế, sinh học, nghệ thuật đồ họa, vật liệu màn hình phẳng và các sản phẩm văn phòng, dựa trên một danh mục lớn các công nghệ kỹ thuật số, quang, hóa học tinh và tráng phủ lớp phim mỏng.

Qua các hoạt động của mình, Fujifilm tìm cách đóng góp cho sự phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ và công nghiệp, cũng như cải thiện sức khỏe và chất lượng môi trường.

Mục đích tổng thể của Fujifilm là giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của con người trên toàn thế giới.

Bảng dữ kiện của Công ty FUJIFILM

Tên công ty Công ty FUJIFILM
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Shigetaka Komori
Trụ sở Midtown West, 7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Nhật Bản
Ngày thành lập Ngày 2 tháng 10 năm 2006 (Công ty Fujifilm mới được thành lập để đảm nhiệm hoạt động của Fuji Photo Film Co., Ltd.)
Vốn 40 tỷ yên – tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018
Số nhân viên hợp nhất 31,887 - tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018

Để biết chi tiết về Công ty Fujifilm, vui lòng truy cập trang web Fujifilm toàn cầu.