In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.

Nghiên cứu và Phát triển

Chính sách Nghiên cứu và Phát triển cơ bản của Tập đoàn Fujifilm

Tập đoàn Fujifilm thực hiện nghiên cứu và phát triển theo các chính sách cơ bản sau đây để đạt được sự tăng trưởng trong các lĩnh vực kinh doanh ưu tiên và để tạo các công việc kinh doanh mới.

Tích hợp các chiến lược cho kinh doanh, và nghiên cứu và phát triển

  1. 1.Đẩy mạnh phát triển kinh doanh mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống
  2. 2.Sự tăng trưởng bền vững của các công việc kinh doanh hiện tại thông qua các sản phẩm mới sáng tạo

Phương pháp tiếp cận chính sách nghiên cứu

  1. 1.Đào sâu và mở rộng các công nghệ cơ bản của Tập đoàn Fujifilm
  2. 2.Tạo giá trị mới bằng cách tích hợp nhiều công nghệ trong các lĩnh vực khác nhau
  3. 3.Nâng cao sự hiệp lực của tập đoàn
  4. 4.Tăng cường phát triển
  5. 5.Cải thiện khả năng Nghiên cứu và Phát triển cơ bản của mỗi nhà nghiên cứu và của tổ chức

 

Các công nghệ và các lĩnh vực kinh doanh ưu tiên của Tập đoàn Fujifilm

Tập đoàn Fujifilm sở hữu công nghệ cơ bản mang tính linh hoạt cao, bao gồm vật liệu hữu cơ và vô cơ, phân tích, tạo và xử lý màng phim mỏng, hình ảnh và phần mềm, quang học và cơ điện tử, phát triển trong các ngành như vật liệu cảm ứng quang và phương pháp in chụp tĩnh điện. Ngoài ra, chúng tôi sở hữu công nghệ lõi, đóng góp vào hiệu suất và chi phí đặc biệt. Tập đoàn Fujifilm hiện đang vận hành các ngành kinh doanh trong nhiều lĩnh vực mở rộng. Fujifilm áp dụng các công nghệ thiết kế sản phẩm kết hợp các công nghệ cơ bản này và các công nghệ lõi để tăng cường các hoạt động Nghiên cứu và Phát triển trong các lĩnh vực kinh doanh ưu tiên, đồng thời tạo ra các ngành kinh doanh mới giúp định hình tương lai.

Để biết chi tiết về các công nghệ cơ bản của Fujifilm, vui lòng truy cập trang web của Công ty Fujifilm Holdings.

Để biết thông tin về Nghiên cứu và Phát triển của Fujifilm, vui lòng truy cập trang web Fujifilm toàn cầu.