In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.

Hỗ trợ và Tải xuống

Tải xuống trình điều khiển và phần mềm

Các tiện ích phần mềm có thể được tải xuống tại đây.

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng dành cho người dùng FinePix.

Thông số kỹ thuật (các kiểu máy đã ngừng sản xuất)

Thông số kỹ thuật cho các kiểu máy ảnh kỹ thuật số đã ngừng sản xuất có tại đây.

Tính tương thích

Bảng dữ liệu về tính tương thích của sản phẩm.

Phụ kiện

Phụ kiện dành cho máy ảnh kỹ thuật số có tại đây.

Câu hỏi thường gặp

Khắc phục sự cố dành cho máy ảnh kỹ thuật số và các sản phẩm liên quan.

Tải xuống phần mềm

Các tiện ích phần mềm có thể được tải xuống tại đây.

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng dành cho người dùng Sản phẩm tạo ảnh 3D.

Tính tương thích

Bảng dữ liệu về tính tương thích của sản phẩm.

Sản phẩm khác

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm hoặc dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.