In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.FUJIFILM X

Kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hoài cổ với công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Các dòng máy ảnh của Fujifilm X sẽ tiếp tục được mở rộng phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng. Với X-series, tình yêu nhiếp ảnh của bạn sẽ được khơi dậy một lần nữa.

X FUJIFILM System

X Premium Compact